Advokatene i tidligere Advokatfirmaet Advit AS finner du nå ved hjelp av følgende kontaktinformasjon:

Advokat Ole Halvard Bondahl

Epost: bondahl@akob.no

Telefon: 952 44 572

Advokat Harald Kuvås

Epost: kuvas@akob.no

Telefon: 450 31 055

Advokat Erik Widerøe

Epost: ew@bjerkan-stav.no

Telefon: 926 88 900

Advokat Jo Gjestvang

Epost: jo@advstrand.no

Telefon: 992 26 365